VOCAAL ENSEMBLE MARKANT
Uit de lage landen
 
1. Sub tuum praesidium Gregoriaans
2. Sub tuum praesidium Jules Van Nuffel
3. Wij zijn gebroeders Jetse Bremer
4. Gisekin - triptiek
  • Begin
  • April
  • Vandaag
Vic Nees
5. Lentetriptiek
  • In het woud
  • Avond
  • Wolkenschaapjes
Willem Kersters
6. Babel-babbel Gaston Nuyts
7. Daar zat een sneeuwwit vogeltje Herman Roelstraete
8. Hertog Jan Floris van der Putt
9. Ballade Edgar De Laet
10. Allen die willen naar Island gaan Jetse Bremer
11. Plompaard en zijn wuvetje Jetse Bremer
12. Ave Maria Jules Van Nuffel
13. Langs een groen meuleke Staf Debelder
14. Als de ziele luistert Joop Voorn
15. Als de zon gaat onder Vic Nees
16. Sa, boer Herman Roelstraete
17. Schoon jonkvrouw, ik moet u klagen Jetse Bremer
18. Daar zat een wuf die spon Herman Roelstraete
19. Drie schuintamboers Jetse Bremer
20. O sacrum convivium Jules Vyverman