Enkele maanden geleden werden jullie naar aanleiding van de algemene vergadering bevraagd over het repetitiemoment van Markant. 

We waren vergeten de resultaten hiervan terug te koppelen naar jullie. 

Op basis van de enquête blijkt dat er onvoldoende draagvlak is om wijzigingen aan te brengen in het repetitiemoment.   Het is duidelijk dat, mochten we van dag veranderen, mensen minder zouden komen of zelfs stoppen. Er blijkt ook geen consensus te zijn over het wijzigen van het startuur op zaterdag of zondag. Jullie kunnen alles nakijken in dit document:  Enquête repetitiemoment.