If ye love me

zondag 11 juni 2006 – 19.00 uur

cc ’t Schaliken (Herentals)

zaterdag 17 juni 2006 – 20.30 uur

Sint-Janskerk Tongeren

Op zondag 11 juni brengt Vocaal Ensemble Markant uit Herentals samen met het Basilicakoor uit Tongeren “If ye love me”, een concert met Engelse polyfone muziek uit de zestiende eeuw. De eerste samenwerking tussen de koren dateert van 2001, toen het nog prille koor Markant te gast was op het Koffieconcert van het Basilicakoor. In 2002 werd het Basilicakoor op zijn beurt uitgenodigd in Herentals voor een gezamenlijk concert “Markant klinkt met Basilicakoor”. Het Basilicakoor bestaat reeds sinds 1949 en heeft in al die jaren al vele concertpodia beklommen. De voorbije 10 jaar werd de groep verjongd en vernieuwd. Het koor telt ongeveer 30 leden en staat onder leiding van Gert Vanbeckevoort, zelf een geboren en getogen Herentalsenaar.

De muzikale inspiratie voor “If ye love me” zijn de koren ditmaal ver in het verleden gaan zoeken, aangezien de bloeiperiode van de Polyfonie zich situeert in de 16de eeuw. Het is pas vanaf de 11de eeuw dat er muziek werd neergeschreven in de Gregoriaanse kerkgezangen. Toenmalige componisten gingen steeds verder experimenteren en zodoende werd de meerstemmige muziek of polyfonie geboren. De zangkunst was in die tijd de voornaamste muziekvorm, de toonzettingen blinken dan ook uit door hun uitzonderlijke variatie tussen de verschillende stemmen. Op het programma staan werken van o.a. Thomas Tallis en William Byrd, twee componisten die in het midden van de 16de eeuw van het koninklijk hof in Engeland het alleenrecht kregen om muziek te publiceren. Tallis werd geboren in 1505, was anglicaans protestant en diende reeds onder Hendrik VIII. Vanaf 1543 was hij organist van de Royal Chapel in Londen. William Byrd werd geboren in 1543 en hoewel hij katholiek bleef, was hij leerling van Tallis en dienden ze samen aan het koninklijk hof van Elisabeth I. Verder wordt er werk gebracht van Peter Philips, Thomas Weelkes en Robert Parsons. Juist omwille van zijn geloof verliet Parsons op jonge leeftijd zijn geboorteplaats Londen en via ItaliĆ« kwam hij in 1590 naar Antwerpen. Hij bleef actief in onze contreien tot aan zijn dood in Brussel in 1628. Over het leven van Weelkes en Parsons is eerder weinig bekend.

Als locatie voor het concert werd gekozen voor de juist gerestaureerde Sint-Catharinakerk in het Herentalse begijnhof. Deze kerk, die in het begin van de zeventiende eeuw werd gebouwd, biedt het juiste historische kader, waarbinnen de muziek van de Engelse polyfonisten ten volle tot zijn recht kan komen. Verder worden de liederen afgewisseld met teksten en gedichten uit dezelfde periode, voorgedragen door Marc en Lies Lievens.